Атакуват ни предимно червеи и троянци, по-малко вируси

За изтеклите девет месеца на 2013 г. получените сигнали за злонамерен софтуер са предимно за червей и троянци и много малко за вируси. Това посочи Васил Грънчаров, директор на Дирекция "Център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност" в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ по време на Регионалния форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа.

Той запозна присъстващите с видовете сигнали за нарушения в и от Българското интернет пространство, обработени от центъра за деветмесечието на тази година. От общо 1607 сигнала, 59 на сто са на DDоS атаките, 14% са за спам, 6% за ботнет, 5% за злонамерен софтуер, 11% за фишинг атаки и 5% за кражби на лични данни.  Според ръководителя на центъра, през последната година се наблюдава тенденция на подобряване на комуникацията с интернет доставчиците, като те предприемат необходимите действия по отстраняване на възникнали инциденти и дори изпращат предложения към решенията за определени случаи.

Информационната сигурност е от първостепенно значение за нормалната работа на държавните институции, каза при откриването на форума изпълнителният директор на ИА ЕСМИС Красимир Симонски. Зависимостта на организациите от все по-широкото навлизане на цифровите технологии може да заплаши тяхната стабилност и суверенитета на страната, посочи още той. По тази причина ролята и отговорността на държавата в областта на информационната и мрежова сигурност нарастват неимоверно много. България е насочила усилията си в тази посока и в момента междуведомствена работна група разработва проект на Национална стратегия за киберсигурност.

За пореден път стана ясно и, че България наред с Япония, Китай, Исландия и Португалия е сред държавите с най-бърз Интернет в света, а София е сред първите десет столици по същия показател.

 

 

 

 

 

ВИДЕО

 

 

ФОТО