Форум за социалните услуги ще се проведе във Варна

Форум за социалните услуги ще се проведе във Варна

Национална конференция „Заетост за всички“ и национален форум „Социални услуги и развитие“ ще се проведат в периода от 27-ми до 29-ти юли в курортен комплекс „Златни пясъци“ край Варна. Организатори на събитието са Националният алианс за социална отговорност (НАСО), в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Община Варна, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), Националното сдружение на общините в Република България, Националната асоциация на социално отговорните работодатели. В събитията са поканени и ще участват представители на държавни институции, общини, работодатели, неправителствени организации, университети, доставчици и екипи на социални услуги и други заинтересовани страни по темите от цялата страна. За провеждането на събитията са взети всички противоепидемични мерки, съобщават организаторите.

Основната цел на конференцията е да даде възможност за изложения и дискусии, обмен на добри практики, обсъждане на законодателни рамки, изграждане на национални и европейски партньорства по темата за заетостта на хората с увреждания и влиянието й за по-добрия им живот. В програмата са включени редица актуални и въпроси. Ще се представят и обсъдят визии относно държавната политика в подкрепа на приобщаващата заетост, състоянието и развитието на корпоративната социална отговорност, подкрепата на работодатели за осигуряване на заетост и по-добри условия за трудова интеграция на хората с увреждания, ролята и значението на специализираните предприятия, социалните предприятия и социалните услуги за насърчаване и повишаване на заетостта и пр. Ще бъдат презентирани и добри практики от България и Европа. Предвиден е и специален панел, посветен на новия Закон за социалните услуги.

 

 

 

 

 

ВИДЕО

 

 

ФОТО