Районeн съд – Варна наложи наказание „пробация“ за кражба на ток

Районeн съд – Варна наложи наказание „пробация“ за кражба на ток

+

При проверка от служители на енергиен оператор, извършена на 21 декември 2018 г. в едно от селата на община Бяла, Варненско, се установява незаконно прикачване към електроразпределителната мрежа. Неправомерното присъединяване към въздушната мрежа за ниско напрежение било осъществено посредством дървени пръти, чрез прикачване на проводник и свързването му с обитавана от подсъдимата къща, без електромер и открита партида за електрозахранване. По този начин потребената от семейството на подсъдимата електрическа енергия не минавала през средство за търговско измерване, не се отчитала  консумираната мощност и съответно не била заплащана.

68-годишната жена е осъждана. По силата на постигнато в съдебна зала споразумение,  тя бе призната за виновна по повдигнатото й обвинение  в неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа през декември 2018 г.,  с което е създала условия за пълно неотчитане на консумирания ток. Деянието е наказуемо по чл.234В, ал.1 от Наказателния кодекс. Районен съд – Варна наложи наказание от 6 месеца пробация, като през този срок подсъдимата подлежи на задължителна регистрация по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично, и на задължителни периодични срещи с пробационен служител.

Споразумението е окончателно и влиза в сила веднага.

 

 

 

 

 

ВИДЕО

 

 

ФОТО