Протест на "Салтанат" срещу забраната на автомобили в Морската

 

 

 

 

 

ВИДЕО

 

 

ФОТО